ICT eindtermen en visie

 ICT-diamant


Visie

Bij het uitwerken van een ict-beleid in onze scholengemeenschap vinden de volgende insteken belangrijk:

 

ICT is geen vak op zich, maar een leermiddel.

We besteden voldoende aandacht aan infrastructuur en apparatuur met oog op de toekomst.

Elke leerkracht beschikt over minimale basiscompetenties, dat betekent dat de eindtermen door de leerkracht beheerst worden. Dit is niet vrijblijvend.

ICT hoort thuis binnen een divers aanbod van werkvormen.

ICT is alert zijn voor vernieuwingen binnen ICT, d.w.z. dat de ict-coördinator geregeld een aanbod doet en eventueel met de leerkracht selecteert in dit aanbod. Het is belangrijk dat kennis aan elkaar doorgegeven wordt.

De leerkracht implementeert. De ict-coördinator ondersteunt en begeleidt.

Er is in een ruime mate aandacht voor integratie van ict in de dagdagelijkse les.

Tenslotte zorgt de school voor een veilige digitale omgeving. We vinden het belangrijk de kinderen op te voeden met netiquette.

 
 
 Eindtermen ICT 

 
 De leerlingen:
1hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.
4kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.
5kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8

kunnen ict gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

 

 Eindtermen per leerjaar
 

 
 
 

Comments